Rakamlarla SBE

TSS Bilgisi İlanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları Bilgileri

Aralık 2020
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ferihan ERTAN Radyoterapi Fiziği Doktora Cyberknife Ve Varian Rapidarc Trilogy Cihazinda Üç Boyutlu Uzaysal Fraksiyone Grid Terapi Doz Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Faruk ZORLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 946 296 3759

Passcode: 818Q0w

02.12.2020 10:30
Yasemin BOSTAN Odyoloji Yüksek Lisans Farklı Maske Gürültülerinin Ve Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin İşitsel Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YARALI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 0586 1676

Passcode: odyoloji

02.12.2020 11:00
Nurcan ÇEVİK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Kadın Ofis Çalışanlarında Menstrual Siklusun Çalışma Performansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi Prof. Dr. Tülin DÜGER Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 03.12.2020 13:30
Tuğba DERE Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Servikal Disk Hernili Bireylerde Kassal Enduransın Ağrı, Boyun Farkındalığı Ve Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. İpek GÜRBÜZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 516 308 1801

Passcode: 077950

16.12.2020 14:00
Mahmut SEVİM Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Nörojenik Disfajili Hastalarda Baş Ve Boyun Propriyosepsiyonunun Disfaji Şiddeti İle İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 932 3138 6676

21.12.2020 10:00
Sena Nur BEGEN Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Nörojenik Disfajili Hastalarda Disfaji Şiddeti İle Derin Servikal Fleksör Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 940 6484 9339

22.12.2020 10:00

 

Kasım 2020
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Nihan İZAT Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora Karaciğerdeki İlaç Dispozisyonu Üzerine Rifampisinin Etkisinin İncelenmesi ve Farmakokinetik Modelleme Prof. Dr. Selma ŞAHİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

19.11.2020 11:30
Ayfer GÖZÜ PİRİNÇÇİOĞLU Adölesan Sağlığı Doktora Ergenlerin Ve Ailelerinin Şiddete Yönelik İnanç Ve Tutumunun Şiddet Davranışı Olan Ergenlere Etkileri Prof.Dr.Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 883 2758 9030

Passcode: Ar7WJy

20.11.2020 10:00
Ayşegül ASLAN KIRLI Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Stereotaktik Radyocerrahi Ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi Uygulamalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Tabanlı Tedavi Planlama Sisteminin Kullanılabilirliği Doç. Dr. Melis GÜLTEKİN  

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 740 7084 7732

Passcode: NMvQZ2

30.11.2020 10:00

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr