Rakamlarla SBE

TSS Bilgisi İlanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları Bilgileri

(Tablo ters kronolojik olarak sıralanmıştır.)

Mart 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ayşe İlayda MUTLU Dil ve Konuşma Terapisi Doktora

Çocukluk Çağı Kekemeliğini Değerlendirme Testinin (Test Of Chıldhood Stutterıng) Türk Diline Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 919 4821 7101

Passcode: 622637

03.03.2021 11:00

 

Şubat 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ayşenur TÜRKER Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Ergenlerde Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları ve Bağlanma Stillerinin Aldıklar Depresyon Tanısı Şiddetiyle ve Aile Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Pınar BAYHAN Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 26.02.2021 10:30
Sevgi ARSLAN ÖZKILIÇ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anneleriyle Olan İlişkileri Ve Annelerin Çocuğa Yönelik İlgisi İle Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. İsmihan ARTAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 992 0126 2661

Passcode: 272181

19.02.2021 13:30
Özlem TOPÇU Odyoloji Yüksek Lisans

Normal İşiten Ve İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Zamansal İncelikli Yapı Bilgisi Ve Lokalizasyon Becerisinin Karşılaştırılması

Doç.Dr. Merve BATUK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 1261 6874

Passcode: odyoloji

18.02.2021 14:00
Melis KESKİN YILDIZ Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora

Efüzyonlu Otitis Media Tanısı Alan Çocukların Takip Sürecinde Muayene Bulgularındaki  Değişikliklerin Geniş Bant Timpanometri İle Belirlenmesi.

Doç.Dr. Bilgehan BÖKE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 953 5616 9628

Passcode: odyoloji

18.02.2021 12:00
İbrahim Yavuz TATLI Ergoterapi Doktora Taburculuk Sonrası İnmeli Bireylerde Temporal Adaptasyon Yaklaşımının Etkilerinin İncelenmesi: Bir Ay Takipli Randomize Kontrollü Çalışma Prof. Dr. Gamze EKİCİ ÇAĞLAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 776 6910 8637

Passcode: UPZn0b

17.02.2021 13:00
Ahmed Abdurrahman AYGÜN Odyoloji Yüksek Lisans

Unilateral Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Video Head İmpuls Test(Vhit) İle Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Betül ÇİÇEK ÇINAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 954 7392 7901

Passcode: 785387

17.02.2021 11:00
Nurcan BAĞLAM Beslenme ve Diyetetik Doktora

İp 1 Diyabetli Adölesanlarda Protein Ve Yağların Postprandiyal Glisemik Yanıta Etkisi Ve Bu Yanıtın İnsülin Rejimiyle Yönetiminin İncelenmesi

Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 17.02.2021 10:30
Ahmet Erim PAMUK Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Yüksek Lisans Larinks Kanserinde Anjiyogenez, Proliferasyon, Hücre Adezyonu ve İnvazyonla İlişkili Biyobelirteçlerin Hastalık Özellikleri İle İlişkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Gürcan GÜNAYDIN Temel Onkoloji ABD 16.02.2021 16:00
Nadiye Barış EREN Hemşirelik Esasları Doktora Hemşirelik Lisans Programlarında Görevli Akademisyenlerin Duygusal Emek Düzeyleri ve Duygusal Emek, İş Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Prof. Dr. Leyla DİNÇ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 16.02.2021 14:00
Recep YÜKÇÜ Ergoterapi Yüksek Lisans

Duyusal Duyarlılık Ölçeğinin, Sağlıklı Ve Psikiyatrik Tanılı Bireylerde Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Doç. Dr. Meral HURİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 755 7378 5285

Passcode: NKi17R

15.02.2021 15:30
Tuğçe YILDIRIR Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Profesyonel ve Amatör Taekwondo Sporcularında Kassal Kuvvet, Denge ve Sıçrama Performanslarının Araştırılması Doç. Dr. Çiğdem AYHAN KURU Meeting ID: 950 6296 5464  Passcode: 304976 15.02.2021 10:30
Özlem EKMEKÇİ GÜNER Halk Sağlığı Doktora Bir Meslek Yüksekokulunda Kapsamlı Ağız Diş Sağlığı Bilgisi Ölçüm Aracının Türkçeye Uyarlanması Ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

12.02.2021 13:30
Sadet ÇAPACI İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Yatağa Bağımlı Yaşlı Hastalara Bakım Verenlere Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Bakım Doyumu, Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyine Etkisi Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 12.02.2021 11:00
Zeynep ÇINAR Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Desma Mutant Zebra Balığı Modelinde Tedavi Amaçlı XMU-MP-1 Uygulaması Prof. Dr. Pervin R. DİNÇER Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 12.02.2021 10:00
Cansu ÇETİN KARAKAŞ Beslenme ve Diyetetik Doktora

Chia Tohumunun (Salvia Hispanica L.) Ratlarda Kafeterya Diyeti İle İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Aylin AYAZ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 12.02.2021 10:00
Muntadher Zahid JIHAD Biyoinformatik Yüksek Lisans Determining the causative relationship among omics in hepatocellular carcinoma single cell by using bayesian networks Dr. Öğr. Üyesi İdil YET   11.02.2021 10:00
Aslı BÖRÜ Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Robotik Denge Cihazının Geliştirilmesi ve Klinik Doğrulama Çalışmaları Prof. Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 981 5381 2293

Passcode: odyoloji

10.02.2021 10:00
Kübra IŞGIN ATICI Beslenme ve Diyetetik Doktora

Obezitede FTO Gen Varyantlarının DiyetBileşenleri İle İlişkileri

Prof. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 09.02.2021 11:00
Alev DOĞAN Protez-Ortez ve Biyomekani Yüksek Lisans İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Omurga Biyomekaniğinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Gözde YAĞCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 772 0061 8856

Passcode: 23X6Ku

09.02.2021 10:00
Ayşe Şebnem TEKİN Protez-Ortez ve Biyomekani Yüksek Lisans Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Yürüyüşün ve Sagital Plan Kol Salınımının Araştırılması Doç. Dr. Gözde YAĞCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 923 7182 9839

Passcode: 485255

03.02.2021 09:30
Tülin KÖKSAL Sosyal Pediatri Doktora Pubetre Prekoks Vakalarında Oksidan-Antioksidan Denge: Vaka Kontrol Çalışması Prof. Dr. S. Songül YALÇIN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 914 1740 0219

Passcode: 748733

02.02.2021 11:30
Damla YILDIZ Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Yüksek Lisans Sesamum İndicum L.(Susam) x Papaver Somniferum L. (Haşhaş) Arasındaki Çapraz Reaksiyonların Western Blott Yöntemi ile Gösterilmesi Prof. Dr. Bülent Enis ŞEKEREL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 799 9254 0673

Passcode: 8NFsXX

02.02.2021 10:00

 

Ocak 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Sıdıka ÖZTOP Biyoinformatik Yüksek Lisans Dört Farklı Kansere ait Transkriptom Verisinin İn silico Karşılaştırılması ve Pankreas Kanserine Özgü Biyobelirteç Adaylarının Belirlenmesi Doç. Dr. Ceren Sucularlı Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 29.01.2021 13:30
Gülbahar TATLI Ergoterapi Yüksek Lisans

Disleksili Çocuklarda Yazı Yazma Performansı Ve Performans Algısının Karşılaştırılması

Prof. Dr. Gonca BUMİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 850 2860 4970

Passcode: 8fNaiL

29.01.2021 10:30
Yeliz GÜÇER ÖZ Beslenme Ve Diyetetik Doktora

Demans Teşhisi Konmuş Bireylerde Karadut(Morus Nigra) Desteğinin Bilişsel Fonksiyonlarave Antioksidan Kapasiteye Etkisi

Doç. Dr. Zeynep GÖKTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

28.01.2021 14:30
Sümeyye SEVGİLİ Ergoterapi Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Ebeveyn Tutumu İle Duyusal Profilin İlişkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Passcode: 535402

28.01.2021 11:00
Bilge Nur Yardımcı LOKMANOĞLU FizikTedavi ve Rehabilitasyon Doktora Riskli Bebeklerde General Movements, Duyu Ve Nörogelişimsel Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Prof. Dr. Ayşe LİVANELİOĞLU  

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 926 1626 0833

28.01.2021 10:30
Emel UZUNOĞLU ÖZYÜREK Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans

Diyabet Hastalarında Mineral Trioksit Agregat/1a,25-Dihidroksivitamin D3 Kombinasyonu İle Dental Pulpa Kök Hücrelerinde Odontojenik Farklılaşmanın Araştırılması

Prof. Dr. Serap DÖKMECİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

28.01.2021 10:30
Ceyhun TÜRKMEN Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Chiari Malformasyonu Tip 1’li Hastalarda Farklı Egzersiz Programlarının Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Nezire KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 994 0973 1980

 

27.01.2021 13:30
Sedanur GÜRLEK Ergoterapi Yüksek Lisans Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Günlük Aktivite Performansına Yönelik Bilişsel Oryantasyon (GAPBO) Yaklaşımının Motor Performans ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi Prof. Dr. Gonca BUMİN

Meeting ID: 772 2501 0268 Passcode: 3hc3wT

 

27.01.2021 10:30
Miray AKSU Hemşirelik Esasları Doktora Hemşirelerin Çalışma Sistemi İle İlgili Mevcut Durumun İncelenmesi Ve Çalışma Çizelgelerine Yönelik Yazılım Programı Geliştirilmesi Prof. Dr. Leyla DİNÇ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 26.01.2021 14:00
Ebru Gül SEZİK Spor Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula Ve Omuz Kuşağı Kaslarınınenduransının Performans Üzerine Etkisi Prof. Dr. İrem DÜZGÜN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 867 0194 7745

Passcode: wGUwC8

25.01.2021 14:00
Halil İbrahim ERGEN Ergoterapi Doktora Açık Karpal Tünel Gevşetme Uygulanan Bireylerde Propriyoseptif Duyu Eğitiminin Aktivite Limitasyonu, Elin Fonksiyonel Kullanımı Ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 920 7631 8067

Passcode: 022870

25.01.2021 10:30
Damla Ece IRMAK Ergoterapi Yüksek Lisans Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb) Olan Çocuklarda “Çocuk Aktivite Öz Değerlendirme Ölçeği’nin (Cosa)” Türkçe Uyarlamasının, Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. Gonca BUMİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 825 7289 6494

Passcode: 0vBRzn

25.01.2021 10:30
Şerife Nur DEMİR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Down Sendromlu Çocuklarda Denge ve Yürüyüşün Değerlendirilmesi Prof.Dr. Akmer MUTLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

25.01.2021 10:00
Yaşar DURMAZ Adölesan Sağlığı Doktora Ergenlerde Kitle İletişim Araçları ve İnternet Kullanımının, Uyku Kalite ve Süresinin Obezite ve Obezlerdeki Psikiyatrik Semptamlara Etkisi Prof. Dr. Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 224 146 3039

Passcode: 210121

21.01.2021 9:00
Kübra TOSUN Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 20.01.2021 11:00
Numan BULUT Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Duchene Musküler Distrofili çocuklarda aerobik eğitimin kasın mimari özellikleri ve motor fonksiyonlara etkisi Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 948 5782 5943

20.01.2021 10:30
İzel DEMİRHAN Nöroloji FizyoTerapistliği Yüksek Lisans Nöromusküler Hastalığa Sahip Bireylerde Postür Bozukluklarının İncelenmesi ve Hastalık Şiddeti, Kas Kuvveti, Fonksiyonel Kapasite ve Denge ile İlişkisinin Araştırılması Doç. Dr. Muhammed Kılınç

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 843 8305 3358

Passcode: 449090 

19.01.2021 10:00
Ertan KIZILKAYA Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Fullerton Gelişmiş Denge Ölçeğinin Kronik İnmeli Hastalarda Geçerlik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. Nezire KÖSE Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 18.01.2021 13:30
Gülsen KORALAY Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya İlişkin Bilgileri, Eğilimleri ve Tutumları Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 18.01.2021 10:30
Burcu SERT FizikTedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Vajinal Yaşlanmanın Günlük Etkisi Anketi"Nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirliği Ve Vajinal Semptomlar İle Pelvik Taban Semptomları Arası İlişkinin İncelenmesi Doç. Dr. Serap ÖZGÜL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 827 7732 2211

Passcode: 296415

12.01.2021 13:30
İrem Gül DOĞAN FizikTedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Kronik Konstipasyonda Abdominal Masajın Etkinliği Doç. Dr. Serap ÖZGÜL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 830 1559 3478

Passcode: 091583

11.01.2021 13:30
Gülsüm KAYMAN KÜREKÇİ Tıbbi Biyoloji Doktora

Investıgatıon Of The Role Of Lap1b In Transcrıptıonal Regulatıon Of Muscle Cells

Prof. Dr. Pervin R. DİNÇER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

11.01.2021 10:00
Burak KESE Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Multipi Skleroz Hastalarında Tampa Kinezyofobi-Yorgunluk Ölçeği’nin Güvenilirlik Ve Geçerliliği Prof. Dr. Öznur TUNCA YILMAZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

08.01.2021 13:30
Büşra SEÇKİNOĞULLARI Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans İdiyopatik Parkinson Hastalarında Lumbosakral Mobilizasyonun Denge, Yürüyüş ve Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ayla FİL BALKAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 924 4954 2277

Passcode: 219999

 

06.01.2021 10:30
Senem BULUT Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği’nin Psöriatik Artrit Tanısı Alan Bireylerde Geçerliği, Güvenirliği ve Duyarlılığının Belirlenmesi Prof. Dr. edibe ÜNAL Zoom ID:   532 418 1001Username: unvan, isim soy isim 05.01.2021 14:00
Ayşenur ÖZCAN Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans İdiyopatik Parkinson Hastalarında Servikal Mobilizasyonun Denge ve Yürüyüş Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ayla FİL BALKAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 998 4966 8642

Passcode: 201050

04.01.2021 10:30

 

Aralık 2020
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Hilal ÇALIŞKAN Toplu Beslenme Sistemleri Yüksek Lisans Beyaz Çay ve Oolong Çayı ile Marinasyonun Heterosiklik Araomatik Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Mevlüde KIZIL Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 30.12.2020 14:00
Binali KARA Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Pozitif kan kültürlerinden Staphylococcus aureus izolatlarının hızlı saptanması Doç. Dr. Alpaslan ALP Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 30.12.2020 10:30
Sibel BOZGEYİK FizikTedavi ve Rehabilitasyon Doktora PRP uygulanmış Diz Osteoartrit’li Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, Fiziksel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Zafer ERDEN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 790 357 0941

Passcode: 318754

29.12.2020 10:00
Tuba KAYA Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Kronik İnmeli Hastalarda Latissimus Dorsi Kas Segmentlerinin Fonksiyonel Uzanma Aktivitesi Sırasında Aktivasyonunun İncelenmesi Doç. Dr. Sevil BİLGİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 959 0561 7314

Passcode: 793753

29.12.2020 10:00
Songül DEMİR Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Yüksek Lisans

Paramedik Programi Öğrencilerinin Triyaj Yönetiminde Görsel Olarak Geliştirilmiş Zihinsel Simülasyonun Etkinliliği

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK Meeting ID: 5089615180 28.12.2020 10.30
Zeliha YÖNDEM Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Yanık Yaralanması Önleme Programı’nın Bakım Vericinin Yanık Bilgi Düzeyi Ve Yanık Risk Faktörlerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 23.12.2020 10:30
Erdi KAYABINAR Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Sağlıklı bireylerde, fleksör ve ekstansör kaslara odaklanmış servikal spinal stabilizasyon egzersiz programlarının servikal kaslarda oluşturduğu morfolojik değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi Prof. Dr. Nezire KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

22.12.2020 13:30
Özge ÇETİN Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans İLAÇ YENİDEN KONUMLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE ALFA TÜBÜLİN ASETİLASYONUNU ARTTIRABİLECEK BİLEŞİKLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Gamze BORA

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 934 961 0682

Passcode: 9jCNQ6

22.12.2020 10:00
Sena Nur BEGEN Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Nörojenik Disfajili Hastalarda Disfaji Şiddeti İle Derin Servikal Fleksör Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 941 6595 3384

Passcode: 2468

22.12.2020 10:00
Mahmut SEVİM Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Nörojenik Disfajili Hastalarda Baş Ve Boyun Propriyosepsiyonunun Disfaji Şiddeti İle İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 933 4582 0922

Passcode: 123456

21.12.2020 10:00
Tuğba Nilay KULAKSIZ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Farklı Menstrüal Döngü Fazlarında Sirkadiyen Ritme Göre Tekrarlı Sprint Performans Değişimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 975 7359 2721

Passcode: 393549

18.12.2020 13:30
Senay ÇEREZCi DUYGU Protez-Ortez Biyomekani Doktora Transtibial Amputasyonu Olan Bireylerde Spinal Stabilizasyon Egzersizlerinin Enerji Harcaması Üzerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 672 363 4990  Passcode:123456       

17.12.2020 15:00
Damla GÜMÜŞ Beslenme ve Diyetetik Doktora Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Doç. Dr. Mevlüde KIZIL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

17.12.2020 13:30
Tuğba DERE Nöroloji Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Servikal Disk Hernili Bireylerde Kassal Enduransın Ağrı, Boyun Farkındalığı Ve Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. İpek GÜRBÜZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 516 308 1801

Passcode: 077950

16.12.2020 14:00
Tuğçe KARAHAN TIĞRAK Dil ve Konuşma Terapisi Doktora

Gelişimsel Dil Bozukluğu Görülen Çocuklarda Etkileşimli Kitap Okumanın Üst Biliş Ve Çalışma Belleğine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Esra ÖZCEBE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 998 5527 3966

Passcode: 727680

16.12.2020 11:00
Berkan TORPİL Ergoterapi Doktora Hafif Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlı Sürücülere Yönelik İki Farklı Ergoterapi Müdahalesinin Sürüş Becerileri Üzerine Etkisi-Randomize Kontrollü Çalışma Prof. Dr. Mine UYANIK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

 

10.12.2020 11:00
Nurcan ÇEVİK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Kadın Ofis Çalışanlarında Menstrual Siklusun Çalışma Performansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi Prof. Dr. Tülin DÜGER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 872 8283 0610

Passcode: 12345

03.12.2020 13:30
Yasemin BOSTAN Odyoloji Yüksek Lisans Farklı Maske Gürültülerinin Ve Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin İşitsel Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YARALI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 0586 1676

Passcode: odyoloji

02.12.2020 11:00
Ferihan ERTAN Radyoterapi Fiziği Doktora Cyberknife Ve Varian Rapidarc Trilogy Cihazinda Üç Boyutlu Uzaysal Fraksiyone Grid Terapi Doz Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Faruk ZORLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 946 296 3759

Passcode: 818Q0w

02.12.2020 10:30

 

Kasım 2020
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ayşegül ASLAN KIRLI Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Stereotaktik Radyocerrahi Ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi Uygulamalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Tabanlı Tedavi Planlama Sisteminin Kullanılabilirliği Doç. Dr. Melis GÜLTEKİN  

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 740 7084 7732

Passcode: NMvQZ2

30.11.2020 10:00
Ayfer GÖZÜ PİRİNÇÇİOĞLU Adölesan Sağlığı Doktora Ergenlerin Ve Ailelerinin Şiddete Yönelik İnanç Ve Tutumunun Şiddet Davranışı Olan Ergenlere Etkileri Prof.Dr.Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 883 2758 9030

Passcode: Ar7WJy

20.11.2020 10:00
Nihan İZAT Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora Karaciğerdeki İlaç Dispozisyonu Üzerine Rifampisinin Etkisinin İncelenmesi ve Farmakokinetik Modelleme Prof. Dr. Selma ŞAHİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

19.11.2020 11:30

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr