ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak katkı sunmaktan keyif duyduğumuz, Yükseköğretim Kurulu tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı’nın raporu yayımlandı.
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme İşlemleri

MEZUNİYET SONRASI İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

  • Öğrencinin lisansüstü programdan mezuniyeti halinde Enstitümüz tarafından kadro iade işlemleri başlatılmak üzere ÖYP Koordinatörlüğüne durumu iletilir.
  • Kadro iade işlemleri için ÖYP Koordinatörlüğü tarafından Personel Daire Başkanlığı kanalıyla kişinin durumunu YÖK Başkanlığına iletir.
  • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin kadrosunun iadesi için YÖK'e görüş sorar.
  • Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Üniversitemize ve kişinin Üniversitesine bildirir.
  • Personel Daire Başkanlığı kişinin sicil özetini hazırlar ve ilgili Üniversite'ye gönderir.
  • İlgili Üniversite kişinin atamasını yapar ve atamanın bir örneğini göndererek ayrılış tarihini Üniversitemize sorar.
  • Personel Daire Başkanlığı atamanın tebliği için ilgili enstitü kanalıyla ilgili Anabilim Dalına kişinin ayrılış tarihini sorar.
  • İlgili Anabilim Dalı kişinin ayrılış tarihini Enstitümüz kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle ilişik kesme formunu 2 nüsha halinde düzenler.
  • Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası Üniversitesine vermek üzere kişiye elden teslim edilir.
  • Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15.11.2017 tarihinde yayınlanan Kadro Kullanım İzinleri başlıklı genelgenin 4. maddesi uyarınca, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevlileri eğitimlerini tamamladıkları tarihte kadroları ile ilişikleri kesilerek boşalan kadroları kurumlarına iade edilir.