Rakamlarla SBE

İdari Personel

Enstitü Sekreteri Songül SALURVAN   3051090/114
Uzman Onur ASLANER   3051178
Özel Kalem Emine EDİZ   3051090/112
Özel Kalem Naciye ÖZTÜRK   3051090/111
Öğrenci İşleri
Saim CEYHAN         
Kanser Enstitüsü / Çocuk Sağlığı Enstitü /
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
3051554/122
Öğrenci İşleri    
Nigar DEMİRTAŞ        
Multidisipliner Programlar / Diş Hekimliği  /  Eczacılık  /
Spor Bilimleri Fakültesi
3051554/120
Öğrenci İşleri
Ali ERTAŞ       
Tıp Fakültesi
3051554/124   
Öğrenci İşleri
Ayşegül BAŞARAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon /  Hemşirelik
3051554/121
Öğrenci İşleri
Mustafa SAYLAN
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Ergoterapi /
Beslenme ve Diyetetik / Odyoloji
3051554/123
Şef-Personel İşleri 
Handan AKIN
 
3051557/118
Personel İşleri Altan AKSU   3051557/117
Evrak
Mustafa POLAT
 
3051090/125
Hizmetli Mehmet Gürbüz   129
Hizmetli Sabri AÇIKGÖZ   129
Hizmetli       
Şenay SEVİM
 
129

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr