Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programları 16 Nisan 2018 tarihinde ORPHEUS etiketi ile akredite edilmiştir.


Duyurular

YÖK 100/2000 Doktora Bursu başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2018-08-15 14:00:00

TÜBİTAK-2244 Sanayi Doktora Programı
2018-08-09 11:00:00

2018-2019 Güz Yarıyılı Kontenjanları
2018-08-08 14:00:00

Fulbright "Doktora Tezi Araştırma Bursu" ve "Doktora Sonrası Araştırma Bursu" başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2018-07-30 09:00:00

ALES GEÇERLİK SÜRESİ HAKKINDA DUYURU
2018-06-29 14:00:00

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018)
2018-06-29 08:00:00

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri
2018-06-14 10:00:00

Af Başvurusu Hakkında Duyuru
2018-05-31 16:00:00

2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2018-05-11 13:00:00

TUBİTAK genç akademisyenlere Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamında sunulan projelerin değerlendirildiği panellere "Gözlemci Panelist" olarak katılma olanağı sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklanyınız.
2018-05-04 10:19:40

Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı yayınlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2018-05-02 10:22:03

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI 16 NİSAN 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ORPHEUS ETİKETİ İLE AKREDİTE EDİLMİŞTİR.
2018-04-24 11:43:44

YÖK-YUDAB (Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları) başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2018-04-17 11:34:53

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı)
2018-03-01 11:02:14

2018-2019 Güz Yarıyılından itibaren doktora programlarına kayıt olacak öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için gereken yayın koşulları
2018-02-09 09:35:12

Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir.
2018-02-05 09:35:21

2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.) 
2018-02-03 00:38:26

Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
2018-01-09 15:30:37

Etik Kurul Başvuruları Hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı
2017-11-09 09:07:05

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr