Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile Kanser Enstitülerinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Faaliyetleri Enstitümüz tarafından  yürütülmektedir.

Duyurular

EBB274 ve PDR273 Derslerinin "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na Eşdeğer SAYILMAYACAĞI hakkında karar.
2016-12-09 09:12:30

"SBE Etik Kurallar ve Etik Kurullara Başvuru İlkeleri Paneli Sunumları".
2016-12-02 13:58:38

"Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" adlı yarışma hakkında duyuru.
2016-12-02 10:45:41

Enstitümüz Yeni Tez Yazım Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 17.08.2016 tarih ve 2016-243 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2016-11-29 09:40:06

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir).
2016-11-28 09:03:30

Türk Eğitim Vakfı'nın 2017-2018 Öğretim Yılı Karşılıksız Doktora Bursları hakkında duyurusu.
2016-11-25 09:52:08

"SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği" ders teklifi formları
2016-11-21 13:52:48

TÜBİTAK Bilim, özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü Hakkında.
2016-11-17 14:25:00

Enstitümüz 03.11.2016 tarihinden itibaren eski yeri olan Sıhhıye yerleşkesi Rektörlük binası asma katında hizmet vermeye başlamıştır.
2016-11-04 15:49:01

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çalıştay Raporu
2016-07-01 14:08:07

2016-2017 Yılı Akademik Takvimleri
2016-06-03 16:23:19

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak Etik Kurul başvuruları hakkında
2016-06-03 15:52:37

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
2016-06-03 10:12:52

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
infosagbil@hacettepe.edu.tr