Ana Sayfa
Duyurular

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Yılı Güz Yarıyılı Lisanüstü Kontenjanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Katalogu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU  ve AKADEMİK TAKVİMİ

ERASMUS + bilgilendirme

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YAZ OKULU BAŞVURULARI:
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14.Maddesi 5.Fıkrası “Başvurduğu yüksek lisans programının yabancı dil koşulunu sağlamayan adayların başvuruları kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılacak genel başarı değerlendirmesi sonucu yabancı dil koşulu dışında enstitüye kayıt koşullarını sağlayan adayların enstitüye kayıt hakları saklı kalmak koşuluyla ilgili programın giriş koşullarında belirlenen yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla bir yıl yabancı dil geliştirme süresi verilir. Tanınan süre sonunda ilgili programın giriş koşullarında belirlenen yabancı dil koşulunu sağlayamayan aday enstitüye kayıt hakkını kaybeder.” uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz-Bahar Dönemlerinde yabancı dil koşulu sağlayamayanlara yönelik Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitime açılacaktır.Anılan programa katılmak isteyen yukarıda açıklanan durumda bulunanların (2013-2014 Güz/Bahar dönemlerinde anılan hüküm uyarınca bulunanların) Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Vakıflar Bankası nezdinde açılan TR91 0001 5001 5800 7295 2221 28 numaralı hesaba Türk uyruklu öğrenciler 210 saat eğitim karşılığı olarak 279,3 TL yatırdığına dair dekont ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru dilekçesini doldurarak 03.07.2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Enstitümüz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

04 - 05 Haziran 2014 tarihinde yapılan Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınav Sonuçları

Fulbright Eğitim Komisyonu Yüksek Lisans-Doktora-Doktora Tezi Araştırma Bursları ve Amerika'da Eğitim Semineri 5 Mart 2014 tarihinde 13.30 - 15.00  saatlerinde Kırmızı Salon'da Fulbright Yetkilisi tarafından verilecektir. Tüm öğrencilerimiz davetlidir. Seminere katılım ücretsizdir. 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik

Uluslararası Ögrencilerin Genel Sağlık Sigortaları. Bilgi için tıklayınız.

Enstitümüze Bağlı Anabilim Dallarında bulunan, Doçentlik Jürilerinde görev alan öğretim üyeleri için DUYURU

Eski duyurular için...

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
infosagbil@hacettepe.edu.tr